background
Wie Ik Ben
Hoe het werkt
dapperbus
Reacties & fotos
contact
tarieven
Aanmelden
Dapper
BIJ DAPPER WERKEN

Privacyverklaring


Dapper vraagt alleen de gegevens die nodig zijn voor haar bedrijfsvoering.Hieronder wordt beschreven welke gegevens dat zijn en hoe ze worden beheerd.  
Welke gegevens bewaard worden en waar ze bewaard worden.


Dapper bewaart zowel op kantoor als in de uitlaatbus klantgegevens.


Omdat het welzijn van de honden voor Dapper van primair belang is, zijn de uitlaatbussen voorzien van fysieke lijsten met contactgegevens (adres en telefoonnummer) van de klanten zodat naast de gegevens die nodig zijn voor het halen en brengen van de honden, de klanten ook per direct ingelicht kunnen worden over een calamiteit.


Op kantoor worden, fysiek, de klantgegevens die zijn vermeld op het sleutelcontract en de ondertekende algemene voorwaarden bewaard. Dit zijn:

- de naam van de klant, de handtekening van de klant, de naam van de hond van de klant, het telefoonnummer van de klant en het e-mailadres van de klant.


Digitaal worden bewaard: de gegevens die zijn achtergelaten op het ingevulde aanmeldingsformulier. Dit is in ieder geval een e-mail adres en optioneel: geslacht, naam, telefoonnummer, adres, naam van de hond, leeftijd van de hond, soort /  ras van de hond, gewenste uitlaatgroep, gewenste uitlaatdagen en informatie hoe u bij Dapper terecht bent gekomen.

Dapper bewaart het fysieke adres waar de hond van klant opgehaald en gebracht dient te worden ook digitaal, wanneer de klant ervoor heeft gekozen dit digitaal te communiceren.
Hoe lang bewaart Dapper klantgegevens.


Wanneer een klant niet expliciet aangeeft de diensten van Dapper niet langer te willen gebruiken, zal Dapper de klantgegevens van deze klant tot twee jaar na de laatste uitlaatbeurt bewaren. Dit geeft klanten de mogelijkheid sporadisch de diensten van Dapper in te schakelen zonder daartoe telkenmale de algemene voorwaarden te hoeven invullen.


Indien een klant expliciet aangeeft de diensten van Dapper niet langer te willen gebruiken, of aan Dapper verzoekt om de klantgegevens te verwijderen, zal Dapper binnen een maand, gerekend vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving of het verzoek van de klant, de gegevens van deze klant verwijderen uit haar administratie.          


Een ingevuld aanmeldingsformulier wordt drie maanden bewaard. Dit betekent dat wanneer u niet van de diensten van Dapper gebruik bent gaan maken, maar wel het aanmeldingsformulier hebt gebruikt om contact te zoeken met Dapper, in ieder geval uw e-mailadres en de informatie die u optioneel hebt verschaft, drie maanden in de administratie van Dapper bewaard worden.     
Wie kunnen uw gegevens inzien?


Eigenaar van Dapper: I.T. Juliard en de medewerkers van Dapper kunnen de door u verstrekte gegevens inzien. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.